2105025190 6978519619 28ης Οκτωβρίου 67, Πετρούπολη, Αθήνα athanasios@leggas.gr
hero image
 
ιάφορα Είδη
Διάφορα είδη και κατασκευές που προστίθενται στην μεγάλη γκάμα των προϊόντων μας τα οποία είναι είτε ξυλόγλυπτα, είτε χαρακτά και ολοκληρώνουν τον επιπλοδιάκοσμο ολοκλήρου του Ιερού Ναού, των Γραφείων αλλά και των Πνευματικών Κέντρων, Βιβλιοθηκών κλπ.